Kvarteret S:t GertrudMalmö grundades redan på 1200-talet. På en lång sandrevel, på båda sidor om en gammal strandväg, växte den äldsta staden fram. Strandvägen existerar än i dag, nuvarande Västergatan – Adelgatan – Östergatan. Stranden låg där Norra Vallgatan går fram idag. Mellan dessa gator uppstod snabbt en permanent bebyggelse. Längst i öster, där staden tog slut, låg det stora porttornet Österport, på platsen som idag är Drottningtorget.

Strax innanför det gamla portläget finner du det unika kvarteret S:t Gertrud, som tack vare närheten till stadsporten och landsvägen till den mäktiga staden Lund, blev framgångsrikt och välbärgat. I hela Malmö är det faktiskt i just S:t Gertrud som man bäst kan uppleva hur borgarnas hem såg ut genom mer än ett halvt årtusende.

I kvarteret S:t Gertrud finns tre stora borggårdar – Rasmus Kieldsons gård, Kuntzegården och Bagerska gården – vars historia sträcker sig ända från sen medeltid till nutid. Under medeltiden var de tre gårdarna uppdelade på sex avlånga tomter, som sträckte sig från Östergatan ned till Öresunds strand. Först när staden blev större med fler gator, kunde tomter slås ihop till större gårdar. Än idag utgör den smala Kuntzegården ett vackert exempel på en lång och trång gård.

Kuntzegården har fått sitt namn efter borgmästaren Niels Kuntze som bodde här på 1530-talet. Kuntzes hus är ett av Malmös bäst bevarade 1500-talshus och betraktas som en av stadens verkliga pärlor. I huset finns idag det franska konditoriet Pâtisserie S:t Gertrud.

In på gården till vänster ligger Karl XII.s hus, som är en vacker korsvirkesbyggnad i två plan. Karl den XII har inte bott här men det byggdes under hans regeringstid på tidigt 1700-tal. Idag används huset främst för konferenser och i bottenvåningen finns den populära puben Tant Gertrud.

Mittemot ligger två korsvirkeshus som stammar från tidigt 1800-tal där Restaurang S:t Gertrud serverar lunch och arrangerar fester, företagsträffar m m.

Vid mitten av 1800-talet expanderade Malmö kraftigt som handelsstad. Det medeltida skråväsendet hade tagits bort och industrier växte upp i snabb takt. Man övergav tvåvåningsarkitekturen för att i stället bygga magasin ”på höjden”. Idag finns endast fem av dessa höga magasinshus bevarade i Malmö och två av dem finner man längst ned på Kuntzes gård ut mot Norra Vallgatan. Idag innehåller husen bl a moderna konferenssalar med unik atmosfär.

På 1860-talet inleddes en ny period som kan kallas för stenarkitektsperioden, då det byggdes mycket i tegel och cement. Många av de miljöer vi idag kallar gamla har byggts under denna tid. I S:t Gertrud finner man ett vackert stenhus i tre våningar från 1873, inklämt mellan Kuntzegården och Bagerska gården. Huset är f ö ritat av Malmös första stadsarkitekt W. Klein.

Under 1960-talet höll byggnaderna i S:t Gertrudkvarteret , som var i ytterst dåligt skick, på att duka under för grävmaskiner som jämnade plats för det moderna Malmö. Istället valde dock Malmö Stad att köpa och renovera upp kvarteret i toppskick och med allra största respekt för dess historia. Insatsen belönades av Europa Nostra med den internationella utmärkelsen ”Diploma of Merit” samt Expressens miljöpris.

Under 2000-talet har den varsamma renoveringen åter tagit fart och ägaren Stadsfastigheter AB underhåller idag kvarterets byggnader kontinuerligt. Kvarteret är idag en livfull mötesplats med ett tjugotal olika hyresgäster, varav S:t Gertrud Konferens är den klart största till ytan räknat.VISST ÄR DET GOTT MED FIKA!
Vi levererar både bröd och kakor direkt till ditt företag!

Ring 040 - 630 80 80 , eller skicka ett mejl för mer info!

SURDEGSBRÖD
Varje dag!


Pâtisserie David, Östergatan 7b, 211 25 Malmö - Tel: 040-630 80 80 - david@patisseriedavid.se